ידע, רגשות ועמדות של נוער במצבי סיכון כלפי השואה: שינויים בעקבות המסע לפולין - לירז יעקובי זילברברג ושלמה רומי

מחקר זה בדק את השפעתם של מסעות נוער לפולין על בני נוער במצבי סיכון. מסעות אלה הם מן האירועים המרכזיים במערכת החינוך בישראל בנושא הוראת השואה. התלמידים היוצאים למשלחות הם בני 16--18, בדרך כלל תלמידי כיתות יא--יב, וביניהם גם בני נוער במצבי סיכון. הנערים והנערות היוצאים למסע עושים כך מתוך בחירה ואף נושאים בעלות המסע. תכנית הנסיעה כוללת הכנה לימודית מפורטת ומקיפה לפני היציאה למסע. במחקר הנוכחי  נבדקו שתי קבוצות של נוער בסיכון לפני המסע ואחריו, כדי לבחון את השפעת המסע על ידע, רגשות ועמדות כלפי השואה. מן הממצאים עולה כי העניין שנוצר בקרב קבוצת המחקר לפני היציאה למסע וכן הכנתה , ולא רק המסע עצמו כפי ששוער , הם שאפשרו את רכישת הידע הגבוהה בנושא השואה ביחס לקבוצת ההשוואה.כמו כן נמצא שעוצמת הרגשות בקבוצת המחקר שיצאה למסע הייתה גבוהה משל קבוצת ההשוואה.נמצאו שינויים בעמדות ובערכים אצל קבוצת המחקר ביחס לקבוצת ההשוואה כפי שיפורט במאמר עצמו וכן יידונו המשמעויות למסעות אלו בקרב נוער במצבי סיכון.

מילות מפתח: נוער במצבי סיכון, לימוד השואה, מסעות לפולין