ילדות בצל התעללות והורות כושלת: הקשר בין התעללות מינית ופיזית בילדות, אמפתיה הורית לקויה והסתגלות פסיכולוגית בבגרות – אביגיל מור

הקשר בין התעללות מינית ופיזית בילדות, הורות כושלת ופסיכופתולוגיה בבגרות תועד בהרחבה. המחקר הנוכחי מצטרף לשורה ארוכה של מחקרים עדכניים המנסים לבאר את התהליכים המדויקים המקשרים בין משתני ההתעללות לבין תוצאותיה הנפשיות, ובוחן את תפקידו המתווך של כשל אמפתי הורי בתהליך זה. הממצאים, הלקוחים ממדגם של 437 סטודנטיות, מורים על קשר מובהק בין התעללות בילדות לבין אמפתיה הורית לקויה, כמו גם על זיקה נפרדת של כל אחד מהם לנזק פסיכולוגי ארוך טווח. בעוד משתנה האמפתיה ההורית אכן התגלה כמתווך בין התעללות מינית מחוץ למשפחה והתעללות פיזית חמורה לבין תוצאות נפשיות, הרי לא נמצא תיווך שכזה בהקשר לגילוי עריות. לעומת זאת, נמצא שהתעללות מינית מידי הורה קשורה באופן כה מובהק לאמפתיה הורית חסרה, עד כי למעשה בלתי ניתן להפריד בין השניים. הדיון בממצאים מתבסס על תאוריות קלאסיות מתחום הפסיכופתולוגיה ההתפתחותית וההתמודדות עם טראומה ומציג גם השלכות לטיפול.

מילות מפתח: התעללות מינית, התעללות פיזית, אמפתיה הורית, פסיכופתולוגיה התפתחותית, טיפול