כתב העת מפגש

 
כתב העת מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית הוא ביטוי לחזונה של עמותת אפשר לפעול לפיתוח העבודה החינוכית-סוציאלית בישראל. המערכת עיצבה את ייעודו של כתב העת כבמה המאפשרת ומעודדת שיתוף מפרה בין אנשי האקדמיה, בעיקר במדעי החברה, לבין אנשי השדה בתחום החינוכי- סוציאלי, עם דגש בילדים ובני נוער בסיכון בחברה רב-תרבותית כישראל.
 
מפגש הוא כתב עת שפיט המפרסם מחקרים, מאמרים עיוניים ויישומיים של אנשי חינוך, טיפול, הדרכה, שיקום, רווחה וחברה בנושאים האלה: ילדים ובני נוער בסיכון, אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, טיפול בפרט ובמשפחה, חינוך וטיפול בקהילה ובפנימייה, רב-תרבותיות, גישור ודיאלוג, מדיניות חברתית, אלימות, לחץ, משבר וטראומה, הדרכת עובדים, חינוך לערכים וחינוך בלתי פורמלי. המאחד את כולם הוא, כאמור, העשייה החינוכית- סוציאלית.
 
מפגש הוא כתב עת בין תחומי, וכשמו, הוא יוצר מפגש ודיאלוג בין תכנים מהמקצועות: חינוך, סוציולוגיה, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, אנתרופולוגיה ומדעי ההתנהגות.  
 
הראייה הבין תחומית של כתב העת מטפחת שיח בין אנשי חינוך ואנשי טיפול, בין העוסקים בתהליכי חברה ורווחה רחבים ומקיפים לבין העוסקים בהתערבויות פרטניות, בין העובדים בקהילה לבין עובדים בפנימייה ובמוסד, אנשי מחקר ואנשי קליניקה, אנשי שדה וכותבים מהעולם האקדמי. העיקרון המנחה הוא הצגה עשירה של נושאים מגוונים, ברמה טובה, לאחר שיפוט מדעי ומתוך חופש אקדמי מוחלט.
 
(מלבד גיליונות של השנה האחרונה)