"לא רואים בעיניים": בני נוער העוסקים בסחר בסמים בקהילה – ימית אלפסי, מיכל קרומר-נבו ושפרה שגיא

 מאמר זה מציג את ממצאיו של מחקר אתנוגרפי בקרב קבוצת נערים שעסקו בסחר בסמים בעיר דרומית. המאמר מציג את היחסים ההדדיים בין הנערים לבין קהילתם בעזרת ביטוי שהיה נפוץ בשפתם של הנערים: "לא רואים בעיניים". הנערים השתמשו בביטוי כדי לתאר את עצמם כמי שמתעלמים מנורמות ומפרים אותן ביודעין ובגלוי, וכמי שאינם פוחדים מן הסנקציות המוטלות על מי שסוטה מן ההתנהגות המקובלת. אף שהתנהגותם של הנערים נחשבה להתנהגות מתריסה ובעייתית, המחקר חושף את מציאות החיים של הנערים ואת האופן שבו הקהילה והשירותים החברתיים, בכללם בתי ספר, בתי המשפט וכן בעלי תפקיד בקהילה, "לא ראו" אותם ונכשלו בהצעת מענים לצורכיהם. המאמר דן בממצאים ומציע אפשרויות לפרקטיקה ולמחקר המשכי.

מילות מפתח: אתנוגרפיה, סחר בסמים, שירותים חברתיים בקהילה, עבריינות נוער, נוער