להיות ראשונות: היבטים של זרוּת והדרה בקרב נשים דרוזיות שפנו להשכלה גבוהה - נעמי וינר לוי

בעוד ההיבטים החיוביים של רכישת השכלה מוזכרים תדיר בספרות ובמחקרים, קיימת התעלמות בספרות הרלוונטית מהאובדנים הבלתי-נמנעים המלווים תמורות ופריצות דרך בחייהן של נשים. מחקר נרטיבי זה בוחן את סיפורי חייהן של נשים דרוזיות שהיו הראשונות ביישוביהן – או בין הראשונות – שפנו ללמוד באוניברסיטות, ומתמקד בתהליך השיבה שלהן לביתן והשתלבותן בתרבות המקור לאחר סיום הלימודים. הלימודים באוניברסיטה ובטכניון נכרכו בפריצת גבולות מגדריים ותרבותיים, והציבו את המרואיינות במיקום אחר, שונה מזה של משפחתן ושל חברות ילדותן. בשיבה לביתן עולים – לצד הגאווה, תחושת ההישג וההצלחה – היבטים הכרוכים במחיר של פריצת נורמות מגדריות: קשיים, כאב, תחושת היברידיות והדרה. תחושות אלה היו תולדה של חוויה פנימית, שהועצמה כתוצאה מתגובות חברתיות. העלאת היבטים אלה, שלא נידונו עד כה בספרות המחקרית, תורמת להבנה מלאה יותר של תמורות והשכלה בחייהן של נשים מחברות מסורתיות.

מילות מפתח: דרוזים, דרוזיות, השכלה גבוהה, שינוי תפקידי מגדר, תהליכי שינוי (תמורה), היברידיות, הדרה.