להתבגר ולהתגבר – הקשר בין מאפייני החשיפה של בני נוער לאירועי מלחמת לבנון השנייה לתגובות המצוקה שלהם שנה לאחר סיומה – אוהד גרין, תמר לביא ורחל דקל

המחקר הנוכחי בדק את ההשלכות הנפשיות של מלחמת לבנון השנייה בקרב מתבגרים ישראלים, כפי שבאו לידי ביטוי בתסמונת פוסט-טראומטית, מצוקה פסיכיאטרית נלווית ושביעות רצון מהחיים, כשנה לאחר סיום המלחמה. כמו כן בחן המחקר את תרומתם של מגדר, חשיפה לאירועים טראומטיים בעבר וחשיפה מסוגים שונים לאירועי המלחמה להסתגלות הנפשית של המתבגרים. 2,314 תלמידי כיתות ז--ח מהצפון השתתפו במחקר ומילאו שאלונים שהעריכו את חשיפתם למלחמה ואת הסתגלותם הנפשית. 

תוצאות המחקר הראו, כי כ-14% סבלו ממצוקה פוסט-טראומטית מתונה עד חמורה, וכי המצוקה הנפשית הנלווית נמצאה ברמות הנורמה. נמצא כי פרט לחשיפה ישירה לטילים, גם צפייה בסיקורי החדשות, היכרות עם אנשים שנפגעו ורמה גבוהה של פחד בזמן המלחמה קשורים למצוקה הנפשית. נוסף על כך נמצא כי בנות וכן תלמידים שעברו אירועים טראומטיים מוקדמים דיווחו על מצוקה גבוהה יותר. מממצאי המחקר עלה כי מרבית המתבגרים הפגינו עמידות. עם זאת אין להסתפק בהתערבויות לאחר האירוע, ויש לגלות ערנות כלפי תלמידים אשר ממשיכים לגלות סימני מצוקה.
 
מילות מפתח: מתבגרים, מלחמה, פוסט-טראומה, חשיפה בלתי ישירה, השפעה ארוכת טווח