"למה לא להיות דוקטור?" – אנשים עם לקויות למידה מספרים על הצלחתם באקדמיה - יעל פרופר ויוליה מירסקי

 

בעולם המודרני הישגים אקדמיים מהווים כרטיס כניסה לחברה. אנשים עם לקויות למידה נתקלים בדרך כלל בקשיים במסגרות לימודיות, אולם יש ביניהם המצליחים ומגיעים ללימודים אקדמיים מתקדמים, ואלה מאפשרים להם להגיע להישגים אישיים, כלכליים, מקצועיים וחברתיים. המחקר הנוכחי התמקד בגורמים המאפשרים לאנשים עם לקויות למידה להצליח בהשכלה הגבוהה. הנתונים נאספו מראיונות עומק עם עשרה מרואיינים בעלי תואר אקדמי שיש להם לקויות למידה. ממצאי המחקר מלמדים כי שלושה גורמים מעצבים את דרכם האקדמית של סטודנטים מצליחים עם לקויות למידה: פנימיים, יחסי גומלין עם הסביבה ומדיניות מערכת החינוך בכלל והאקדמיה בפרט. בסוף המאמר מוצגים המלצות וכיווני התערבות העשויים לסייע בהתמודדות יעילה בכל אחד מהגורמים הללו. מודגש כי לאחר סיום גיבושו של חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות העל-תיכוניים, חשוב שיישומו ינבע מתוך תפיסת עולם רחבה, ערכית והומניסטית, החותרת לאפשר שוויון הזדמנויות לכולם.

מילות מפתח: לקויות למידה, הצלחה אקדמית, מדיניות כלפי סטודנטים עם לקויות למידה