למידה מהצלחות בטיפול באמצעות הבעה ויצירה - עדנה ניסימוב-נחום, ציונה פרנקל וישראל סייקס

מאמר זה מציג דרך לניתוח מקרים מתחום הטיפול באמצעות הבעה ויצירה, בעזרת המתודה "למידה מהצלחות" (סייקס, 2006; סייקס, רוזנפלד ווייס, 2006), כפי שהועברה במהלך השתלמות עם קבוצת מטפלים המועסקים במערכת החינוך. תהליך הלמידה יוצג בשני מישורים עיקריים: הראשון כולל תובנות על האופנים שבהם ניתן להעשיר את הידע הקיים באמצעות בחינת דרכי עבודה יעילות. הממצא המעניין הראה כי הצלחה בטיפול, לפי תיאורי המטפלים, נחוותה במיוחד במצבים של היחלצות ממבוי סתום. התמודדות זו אופיינה ברוב המקרים על ידי נקיטת גישה אקטיבית על ידי המטפלים ושימוש בהתערבויות שהיו יוצאות דופן עבורם. המישור השני, המתייחס להשפעת התהליך על העצמת המטפלים, כולל שני פנים; בפן האישי, כל מטפל קיבל עידוד והכוונה לזהות, לחקור ולהפיץ את המהלכים שהביאו להצלחות בטיפול, ואילו בפן הקבוצתי, המטפלים נחשפו להתערבויות רבות שהניבו הצלחות בטיפולים באמצעות הבעה ויצירה. אנו רואים את יישום המתודה "למידה מהצלחות" כמפרה וכמשלים את ההתפתחות המקצועית המתרחשת בעבודת הדרכה שיטתית מתמשכת.

מילות מפתח: למידה מהצלחות, טיפול באמצעות הבעה ויצירה, התערבויות בטיפול, הדרכה