מְרפאות ערביות מסורתיות בישראל והעצמתן את הפונות לטיפולן – אריאלה פופר גבעון ועליאן אלקרינאוי

מחקר זה מתבסס על ראיונות שנערכו עם מְרפאות ערביות מסורתיות ועם פונות לטיפולן בערים מעורבות במרכז הארץ ובקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב. ממצאי הראיונות מראים כי בעקבות הפנייה למְרפאה חוות הפונות תמורה, שהיבטיה אישיים וחברתיים כאחד. במאמר זה נמנים ומנותחים היבטים אלו, והמסקנה העולה ממנו היא שהמְרפאה המסורתית הערבית בישראל משמשת סוכן העצמה לפונות אליה. העצמה זו, שהשפעתה ניכרת בעיקר בקרב הפונות המנהלות קשר רציף ומתמשך עם המְרפאה, אינה העצמה חברתית אלא העצמה אישית. ממצא זה מתאים למודל ההעצמה ה"מעשי" שמתארים פלד ועמיתים (Peled, Eisikovits, Enosh & Winstock, 2000), אשר ממנו משתמע קיומם של סוכן מעצים ויחיד מוחלש, המעורבים בתהליך צמיחה בהקשר חברתי שרווחות בו מגבלות רבות.                                                                 

מילות מפתח: ריפוי מסורתי, העצמה, נשים, חברה ערבית בישראל.