מאפיינים רגשיים-התנהגותיים, חברתיים ומוטיבציוניים בקרב נערות בסיכון עם לקויות למידה - גילה אמיתי ותומס גומפל

המחקר הנוכחי התמקד בהבנת לקויות למידה כגורם סיכון לא ספציפי לבעיות רגשיות-התנהגותיות ולקשיים קוגניטיביים ומוטיבציוניים בקרב נערות בסיכון. הוא בחן את היכולת של לקויות למידה לנבא תאוריות נפש (Teories of Mind) כמדד להבנה חברתית, להבנה של בעיות רגשיות-התנהגותיות מופנמות ומוחצנות ולהבנת חרדה מצבית וחרדה תכונתית. המחקר בחן נערות במצבי מצוקה חריפים, ששהו במוסדות לטווח ארוך ובינוני של רשות חסות הנוער (סך הכול 46 נערות, מתוכן 31 עם לקויות למידה ו-15 ללא לקויות למידה), נערות עם לקויות למידה בחינוך המיוחד (7 נערות שהושמו על רקע לקויות למידה) ונערות עם לקויות למידה וללא לקויות למידה שלמדו בחינוך הכללי (סך הכול 23 נערות, מתוכן 14 נערות עם לקויות למידה ו-9 ללא לקויות למידה). נמצא כי הנערות החוסות עם לקויות הלמידה היו בעלות המדדים הרגשיים-התנהגותיים הקשים ביותר. לקויות הלמידה ניבאו תאוריות נפש, וסוג מוסד ניבא תאוריות נפש ובעיות רגשיות-התנהגותיות. בדיון נדונה גם ההתייחסות המועטה לסוגיית המגדר, הן במחקר והן בשדה.

מילות מפתח: לקויות למידה, נערות, סיכון