מי מפחד מאתיקה מקצועית? - העובדים החינוכיים-טיפוליים או המתנגדים לפרופסונליציה שלהם - עמנואל גרופר  

 מאמר זה עוסק בסוגיית האתיקה המקצועית לעובדים חינוכיים-טיפוליים מארבעה היבטים עיקריים. הראשון מתייחס לקוד האתי כמרכיב בתהליך ההתפתחות הפרופסיונלי של עיסוק כלשהו החותר לעלות במדרג "הרצף הפרופסיונלי". היבט שני עוסק בתהליך החיבור והגיבוש של קוד אתי. מהם העקרונות האוניברסליים ומהם המרכיבים הפרטיקולריים לכל קוד אתי. היבט שלישי הוא הפן הבין-לאומי. כמה גופים בין-לאומיים מאגדים בתוכם עובדים חינוכיים-טיפוליים. מוצג ניתוח של הדרך השונה שבה מתמודד כל אחד מארגונים אלה עם נושא הקוד האתי. לבסוף, נבחנת שאלת ההטמעה של הקוד האתי והפיכתו לידע יישומי לעובדים החינוכיים-טיפוליים בעבודתם בשדה. זהו אתגר גדול שאמור להפוך את נורמות ההתנהגות האתיות לידע תרבותי "חבוי" בקרב העובדים, ידע שיהפוך גלוי ויישומי בשעת הצורך. רמה כזו של הפנמה מחייבת הכנסת נושא זה לתכניות הלימודים וההכשרה של העובדים עוד לפני כניסתם לתפקיד. בדרך זו, עשוי הקוד האתי להפוך מנוף לשיפור רמת המקצוענות של העובדים החינוכיים-טיפוליים ולשיפור איכות השרות הניתן לחניכים. בכך עשויה להשתנות תפיסת הציבור את המקצוע בכיוון של יתר הערכה ושיפור בדימוי ובסטטוס של העיסוק.

מילות מפתח: פרופסיונליזציה, אתיקה מקצועית, סטנדרטים, נורמות התנהגות מקצועית, עבודה חינוכית-טיפולית, קידום נוער, נוער בסיכון, התמקצעות