מערכת מפגש

 
חברי מערכת מפגש

פרופ' רבקה איזיקוביץ', עורכת ראשית - פרופ' אמריטה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה 
ד"ר חזי אהרוני – הנהלת "אפשר"
פרופ' עליאן אלקרינאוי – המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' רמי בנבנישתי – בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן 
פרופ'  עמנואל גרופר - בית הספר לחינוך, הקרייה האקדמית אונו 
ד"ר אמיתי המנחם - המכללה האקדמית בית ברל (לשעבר)
פרופ' מאיר טייכמן – פרו'פ' אמריטוס, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב; המכללה האקדמית בית ברל 
ד"ר איתן ישראלי – הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, האוניברסיטה העברית; הנהלת "אפשר"
ד"ר נורית לוי – המכללה האקדמית בית ברל (לשעבר)
פרופ' ורד סלונים-נבו – המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' שלמה קניאל – המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה; מכללת אורות ישראל 
פרופ' יצחק קשתי – פרופ' אֶמֶריטוּס, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' עמירם רביב – פרופ' אמריטוס, ביה"ס פסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב; ביה"ס לפסיכולוגיה, המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה
פרופ' גידי רובינשטיין – המכללה האקדמית נתניה
ד"ר רבקה רייכנברג – מכון מופ"ת
ד"ר אביהו שושנה - הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה 
 
מרים גילת – רכזת המערכת, עמותת "אפשר"  טל. 02-6728905   mgilat@efshar.org.il