מקום האבחון הפסיכולוגי בזיהוי ליקויי למידה אצל ילדים: מאמר עמדה – ורדה שרוני

מאמר עמדה זה מתמקד בסוגיה אחת מני רבות העוסקות באבחון של לקויות למידה בארץ: מהותו של האבחון הפסיכו-קוגניטיבי. במסגרתו נסרקות עמדות חוקרים בנושא זה ובאה לידי ביטוי המחלוקת בשימוש בפער בין אינטליגנצייה והישגים כמדד ללקות למידה. כמו כן, מובעת עמדת הכותבת בסוגיה זו ומומלץ להגדיר ולהבנות מחדש את נושא השימוש בנוסחת הפער הזו ולקבוע נהלים חדשים לאבחון פסיכולוגי של ליקויי למידה.
 
מילות מפתח: ליקויי למידה, אבחון, אבחון פסיכו-קוגניטיבי, פער בין אינטליגנציה להישגים