סוגיות מרכזיות באבחון פסיכולוגי של לקויי למידה – דבורה שני וברוך נבו

מאמר זה עוסק בהצגת הסוגיות המרכזיות העומדות בבסיס אבחון מקיף של הפרעת לקות הלמידה –   ההגדרהשל ההפרעה, הגורמים להפרעה, סוגים של לקויות למידה, מטרת אבחון לקות למידה ותכולת האבחון.בין החוקרים קיימות כיום מחלוקות רבות כמעט בכל היבט הנוגע להפרעת לקות הלמידה. מחלוקות אלה יוצרות אי-סדר רב בתחום והופכות אותו לעתים פרוץ לכל דיכפין. המאמר סוקר כל אחד מתחומי המחלוקת, מפרט את הגישות השונות ואת הנחות היסוד שלהם, מביא ממצאים מחקריים התומכים בהם ומדגיש את החיבור האפשרי ביניהם. במאמר מוצעים כיוונים להסכמה ולגישור על חילוקי הדעות, שמתבססים על גישה תאורטית אינטגרטיבית רחבת מבט המעוגנת גם בבסיס נתונים; זאת במטרה לקדם את התחום מבחינה מדעית ויישומית.  

מילות מפתח: לקות למידה, אבחון לקויי למידה, הגדרת לקות למידה, סוגים של לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, דיסלקצייה, מודעות פונולוגית, זיכרון, מהירות שיום, אסטרטגיות למידה.