ספרות מקצועית בנושא התמכרות לאלכוהול

 מפרסומי היחידה

  •  מקראה על אלכוהול
חוברת המרכזת 28 מאמרים בנושאים הבאים: אלכוהול חוק ומשפט, טראומה ואלכוהול, זוגיות בצל האלכוהול, שתיינות בני נוער. 216 עמודים של מידע חדש ועדכני בתחום השתיינות והאלכוהוליזם. (מחיר החוברת -.50 ₪)
 
  • שתיינות ואלכוהוליזם בישראל
חוברת ביבליוגרפיה ותקצירים, המרכזת מידע על 384 ספרים, חוברות, מאמרים, דו"חות ועוד, שנכתבו בארץ ובחו"ל בשנים 1970-1995, בנושא השתיינות והאלכוהוליזם בישראל. החוברת הופקה בשיתוף מכון סאלד ומשרד העבודה והרווחה (מחיר החוברת -.25 ₪)
 
  • ילדי אלכוהוליסטים – ילדים בסיכון
חוברת מיוחדת העוסקת בתאור מצוקתם של ילדי אלכוהוליסטים, ניתוח הקשר הבין-דורי בתחום ההתמכרות ומציגה תכניות התערבות וטיפול שונות. (מחיר החוברת -.30 ₪)
 
  • טיפול בנפגעי אלכוהול
חוברת המרכזת 15 מאמרים, חלקם תיאורטיים וחלקם דיווחים מתחום העשייה בשטח הטיפול בנפגעי אלכוהול בישראל, ובעיקר טיפול בנפגעים עקיפים. החוברת הופקה במסדרת כתב העת "מפגש – לעבודה חינוכית-סוציאלית". (מחיר החוברת -.20 ₪)
 
  • אלכוהול ואלימות
חוברת מיוחדת העוסקת בהסבר תופעת האלימות תחת השפעת אלכוהול, והצגת דרכי התמודדות וטיפול. החוברת מסכמת את יום העיון 1995. (מחיר החוברת -.20 ₪)
 
  • אלכוהול ונהיגה
מהדורה שלישית של חוברת ייחודית בה 5 מאמרים בנושא השפעת האלכוהול על הנוהג ברכב, החוק ודרכי עקיפת המשטרה ועוד. (מחיר החוברת -.20 ₪)
 
  • אלכוהול ורפואה
חוברת ובה 12 מאמרים מקיפים בתחום האבחון והטיפול הרפואי בנפגעי אלכוהול. (מחיר החוברת -.20 ₪)
 
  • אלכוהול והסברה
חוברת בת 10 מאמרים המוקדשים לדרכי הסברה ומניעה לבני נוער ולמבוגרים בנושא ההתמכרויות. (מחיר החוברת -.20 ₪)
 
  • סוגיות בטיפול בהתמכרויות
חוברת המסכמת את יום העיון של היחידה לשנת 2007 ועוסקת ב-3 דילמות מקצועיות: מזעור נזקים כמטרה או כברירת מחדל; גבולות בטיפול מחיבוק ועד להטרדה מינית; הגנת הפרט מול הגנת הרבים. (מחיר החוברת -.30 ₪)
 
  • שילוב הורים בתכניות מניעה לנוער עולה
חוברת חדשה בת 64 עמודים המסכמת את "שולחן הדיון" שנערך השנה בגדרה. בחוברת מאמרים בהיבט התיאורטי של שילוב ההורים, סיכום פאנל של מנחים ומדריכים על הפעילות בשטח, סיכום פאנל של קובעי מדיניות ליישום ההצעות והתכניות ומאמר מסכם על פעילות המניעה לנוער עולה. (מחיר החוברת -.30 ₪)