סקירת ספרים

  •  "ללמוד ולבנות אומה" – חינוך מבוגרים ביובל הראשון של מדינת ישראל: מבט ביקורתי, בעריכת איתן ישראלי – רבקה לזובסקי
  • בתי ספר בניהול עצמי: מבט בין-לאומי בעריכת עמי וולנסקי ויצחק פרידמן - דן גבתון