סקירת ספרים

  • Young people’s transitions from care to adulthood: International research and practice, Edited by Mike Stein and Emily R. Munro –  עמנואל גרופר
  •  היוועצותמעצימה: תיאוריהומעשה,מאתרחלארהרדאביבהשמעוני