סקירת ספרים

  • מסיכון לסיכוי: התערבויות טיפוליות בנוער עובר חוק ובצעירים במצוקה. עורכים: מאיר חובב, חיים מהל ומרים גולן – אמיתי המנחם
  • קרבנות: אכיפת החוק, מין וחברה. עורכים: פרופ' ישראל קים, ד"ר יעקב בר-זוהר וד"ר לוי עדן – אורי תימור 
  • תרמילאים וסמים: תיעוד, מחקר, טיפול ומניעה. עורכת: חגית בוני-נח – מאיר טייכמן
  • גישת היישוג כמתודה טיפולית בקרב בני נוער וצעירים בסיכון: תיאוריה, דגם הפעלה ודרכי התערבות. מאת: ד"ר אברהם לוי – נורית לוי