סקירת ספרים

  • משבר בהוראה: לקראת הכשרת מורים מתוקנת. עורכות: דרורה כפיר ותמר אריאב – עמי וולנסקי
  • דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי. עורך: נמרוד אלוני – אמיתי המנחם