סקירת ספרים

  • זכויות הילד והמשפט הישראלי, עורכת: תמר מורג, (עורך משנה: יוסי רחמים) – ד"ר חזקיה (חזי) אהרוני
  • סוגיות בהערכה בישראל, עורכות: מירי לוין-רוזליס וריקי סויה – אילנה פאול
  • מחקר נרטיבי: תיאוריה, יצירה ופרשנות, עורכות: רבקה תובל-משיח וגבריאלה ספקטור-מרזל – אמיתי המנחם