סקירת ספרים

  •  Immigrant youth who excel: Globalization’s uncelebrated heroes. By: Rivka A. Eisikovits – יצחק קשתי
  • שילובים: מערכות חינוך וחברה. עורכות: גלעדה אבישר, יונה לייזר ושונית רייטר – טלי היוש