סקירת ספרים

  •  הערכת יכולות הוריות. מאת: אביגיל גולומב, גבריאל וייל ורות סיטוןריקי פינצי-דותן
  • בשם טובת הילד – אובדן וסבל בהליכי האימוץ. מאת: מילי מאססישראל צבי גילת
  • עבודה חינוכית-סוציאלית בישראל. עורך: חזקיה אהרוניאיתן ישראלי