סקירת ספרים

  • להציץ מבעד לחומות: אלימות כלפי בנות זוג בקהילות סגורות מאת: אפרת שוהם - יפעת כרמל
  • חולף עם הרוח: טיפול לפי תוכנית שנים-עשר הצעדים. עורך: נתי רונאל - נחום מיכאלי