סקירת ספרים

  • ליצור מחקר – לחקור יצירה: שימוש בדימויים במחקר חברתי בישראל. עורכות: אפרת הוס, לאה קסן ועינב שגב – אמיתי המנחם
  • כל צבעי הנפש – טיפול באמנות בילדים המתנהגים בתוקפנות. מאת: עדנה ניסימוב-נחום – דורית אמיר
  • עבודה סוציאלית בישראל. עורכים: מאיר חובב, אלי לונטל, יוסי קטן –ורד סלונים-נבו