סקירת ספרים

  • סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי בעריכת גבי שפלר, יהודית אכמון, וגבריאל וייל – רות קמחי
  • שונוּת תרבותית כאתגר לשירותי אנוש בעריכת אלעזר לשם ודורית רואר-סטריאר – אמיתי המנחם