סקירת ספרים

  •   נורית לוי - Creative Licenseed. by M. Spagnuolo-Lobb & N. Amendt-Lyon
  • הסוד ושברו: סוגיות בגילוי עריות בעריכת צביה זליגמן וזהבה סולומון – תמר כהן  
  • ניהול פרויקטים לדיאלוג קהילתי בעריכת חגי אגמון-שניר, עדנה אנגל וּויקטור שבאר –  חזי אהרוני