סקירת ספרים

  •    The Handbook of School Violence and School Safety: From Research to Practice

 Shane R. Jimerson & Michael J. Furlong – רמי בנבנישתי

  • ישראלים – סיפורי הגירה מאת יוליה מירסקי – אמיתי המנחם