סקירת ספרים

  • נוער בישראל 2004,עורכים: גיורא רהב, יוחנן ווזנר ומיכל ונדר שוורץ עמנואל גרופר
  •  Learning in places: The informal education reader, Edited by Zvi Bekerman, Nicholas Burbules & Diana Silberman-Keller – שמחה שלסקי