סקירת ספרים

  • דרכים בכתיבת מחקר איכותני – מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט מאת שמחה שלסקי וברכה אלפרט – עמיה ליבליך 
  • מחוויות מפתח לנקודות מפנה: על עצמת ההשפעה החינוכית מאת גד יאיר – אמיתי המנחם