פעולות במגזר הערבי

 

 

שותפות "אחד" - פעילות בקרב ילדים בסיכון בגיל הרך במגזר הערבי

שותפות "אחד" הינה יוזמה משותפת של הפדרציה היהודית של סאן פרנסיסקו, ממשלת ישראל ואשלים.

גורמים אלו חברו יחד במטרה לפעול למתן הזדמנות למימוש הפוטנציאל האישי ולקידום ההתפתחות של ילדים ערבים בגיל הרך. כמו גם להביא ליצירת שינוי בקרב קובעי המדיניות במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות ולקדם את מערך השירותים והתוכניות הניתנים לילדים ערבים בגיל הרך ולמשפחותיהם.
 
ילדים ערבים בגיל הרך מוכרים כאחת מהאוכלוסיות המוזנחות והרגישות ביותר במדינת ישראל. רבים מהם (כל ילד שני) חיים מתחת לקו העוני, במשפחות גדולות מרובות ילדים, עם שיעורי אבטלה גבוהים וחסר בולט בשירותים בסיסיים המצויים בקרב אוכלוסיות אחרות בישראל.
 
במסגרת שותפות "אחד" נבנו תוכניות שנועדו לתת מענים לצרכים השונים של אנשי המקצוע העובדים עם ילדים בגיל הרך ומשפחותיהם, למשפחות המגדלות ילדים בגיל הרך, ולקידום כישורי שפה ואוריינות בקרב ילדים ערבים בגיל הרך.
 
התוכניות החדשניות נבנו בשותפות אשלים, משרדי הממשלה (חינוך, בריאות, רווחה והביטוח הלאומי) ועמותות ציבוריות. תוכניות אלו פעלו כפיילוט בישובים שונים ובאוכלוסיות שונות בחברה הערבית. תפיסת העבודה של שלב א' בשותפות "אחד" הינה ממוקדת פרויקט (תפיסה פרויקטלית). יישום כל פרויקט מתבצע בישובים שנבחרו כמיצגים את מטרות הפרויקט לניסוי וללמידה. לאחר כ-3 שנות פעולה הפרויקטים קיימים ב-42 ישובים ערבים ברחבי מדינת ישראל.
 
חלק מן הפרויקטים אומצו כבר עתה על ידי משרדי הממשלה להמשכיות הפעלתם ולהפצה בקרב אוכלוסיות היעד המתאימות. לדוגמא תוכנית מבטים אומצה על ידי משרד החינוך, להפצה רחבה בקרב גננות ערביות. תוכנית אחיות יוזמות, ממשיכה לפעול באחריות משרד הבריאות, התכנית הורים כשותפים אומצה בחלקה על ידי משרד התמ"ת והרווחה. 
  • החזון של שותפות "אחד" הוא לאפשר התפתחותם המיטבית של ילדים בגיל הרך ומשפחותיהם בחברה הערבית בכלל ושל ילדים ומשפחות החיים במצוקה ובסיכון בפרט ולקדם את הוצאתם ממעגל המצוקה, תוך מחויבות לתרום לעתידם, לעתיד הקהילה ולחברה בישראל כולה.
  •  הייעוד של שותפות "אחד" הינו לקדם את המחויבות של נציגי ציבור וקובעי המדיניות במשרדי הממשלה ושל אנשי המקצוע להבטיח מתן הזדמנות שווה להתפתחותם של ילדים צעירים ומשפחותיהם מלידה עד גיל שש, ולדאוג לבריאותם הפיזית והנפשית באמצעות פיתוח תוכניות ושדרוג שירותים קיימים. כמו כן, לאפשר לילדים ולמשפחות שבמצוקה, נגישות לשירותי חינוך בריאות ורווחה במטרה לצמצם את מספר הילדים בסיכון, ולאפשר לילדים להגיע לבית הספר עם מוכנות פיסית, נפשית וקוגניטיבית אופטימלית להצלה בשלבי ההתפתחות בעתיד.
  •  אוכלוסיית היעד: ילדים בגילאי לידה עד שש, הורים ואנשי מקצוע בתחומי הבריאות, החינוך והרווחה.

 עקרונות הפעולה:

- טובת הילד במרכז ותמיכה בהוריו ובאנשי המקצוע המטפלים בו יהוו בסיס לכל פעולה ביישוב. 
- גישת העבודה מתבססת על ההנחה כי למשפחות ולקהילות השונות יש כוחות להוציא מן הכוח אל הפועל את המיטב למען עתיד ילדיהם.
- התמקדות במספר מצומצם של יישובים ובניית תוכנית הוליסטית בכל יישוב, המיועדת לילדים, להורים ולאנשי המקצוע.
- תכנית העבודה בכל יישוב מותאמת לתרבות ולצרכים הייחודיים של כל יישוב.
- חתירה לצמצום הפער בין כמות ואיכות תוכניות ושירותים הניתנים לילדים ערבים לעומת ילדים יהודים.
- עבודה רב מערכתית. בניית מנגנון המסדיר עבודה משותפת בין מערכות ההחינוך, הבריאות והרווחה הפועלות ביישוב.

מיקודי הפעולה:

     - חיזוק צוותים מקצועיים מתחומי הרווחה, הבריאות והחינוך.

     - חיזוק המשפחה, בנית תוכניות לתמיכה  ולהדרכת הורים.

     - בנית תוכניות התערבות והעשרה לילדים, בתחומי ההתפתחות הרגשית, החברתית, הקוגניטיבית והמוטורית. 

תיאור תהליך העבודה בישובים:

 מתוך 42 ישובים בהם פעלנו בשלב א', נבחרו 6 ישובים בהם תתמקד הפעילות בשלב ב'.
 
הישובים נבחרו בהתאם לקריטריונים הבאים: ייצוג מגזרי (מוסלמים, נוצרים, בדואים ודרוזים), מיקום גיאוגרפי, אופי הישוב, הערכת סיכויי הצלחה, תמיכה של ראש הרשות, מועצת הרשות ומנהלי המחלקות, דירוג התושבים על פי אשכול חברתי כלכלי.
הישובים שנבחרו: ריינה, אום אל פאחם, חיפה (שכונות: הדר, חליסה וואדי ניסנס), כסרא סמיע, לקייה, אבו באסמה (מועצת היישובים הבדואים הלא מוכרים בנגב).