פעילות במגזר הבדואי

 
בשיתוף עם אשלים –  ג'וינט ישראל הוחלט לפתח מודל עבודה במרחב הבדואי. במסגרת אגד הבדואים, קובצו מספר יישובים קטנים לאגדים, על מנת לכלול אותם בתכנית. בניית האגד מאפשרת מתן שירותים בראייה מרחבית, מתוך חשיבה לבחון יתרון לגודל, בפיתוח מענים לגיל הרך ובדפוסי עבודה משותפים, ואף להרחיב ליישובי הבדואים בכלל.
 
עקרונות הפעולה 
  • גיוס כלל נותני השירותים ממשרדי הממשלה לחזון מרחבי משותף ברמה ארצית ומחוזית.
  • חיזוק פרנסי היישובים כצוות מוביל ותכנון פעולה עימם כצוות בין-ישובי.
  • פיתוח עבודת צוות בין-מקצועי.
  • ארגון מערך ידע תומך של אנשי המקצוע המעורבים.
  •  פעולה על פי עקרונות של קהילה לומדת.
  • כתיבת תורת העבודה.
 במסגרת זו הוחלט על הקמה והפעלה של מועדוניות לילדים ונוער ביישובי אבו-בסמה.
 
המועדוניות יופעלו בישובים ובמקומות הבאים:

שלוש מועדוניות "לא אינטנסיביות" ביישוב אלסייד, אשר יפעלו שלוש פעמים בשבוע מתום הלימודים ולמשך שלוש שעות, עבור ילדים בטווח הגילאים 6-12, כאשר בכל מועדונית ישהו 15 ילדים.
בימי חופשות יפעלו המועדוניות החל מהשעה 09:00 ועד לשעה 12:00.
מועדונית לנערות נושרות ביישוב אלסייד, אשר תפעל פעמיים בשבוע, בין השעות 10:00-14:00 ובה ישהו 15 נערות.
המועדונית תופעל תוך שיתוף פעולה מלא והדוק עם גורמים אלו: משרד החינוך והתרבות, מחלקת הרווחה והחינוך במועצה האזורית אבו בסמה ובשיתוף משרד הרווחה, בתי הספר והורי החניכים.