פעילות למען ילדים ונוער בסיכון

 
עמותת אפשר חרטה על דגלה את קידום העבודה החינוכית-סוציאלית עם ילדים ובני נוער בסיכון במסגרות חוץ-ביתיות ובקהילה.
 
הטיפול החברתי-חינוכי בילדים ובבני נוער בסיכון הוא מטלה חשובה ומורכבת בחברה הישראלית מאז ומתמיד, ונדרשה לכך הכרה מצד גורמי ממשלה, הציבור והחברה – הלכה למעשה. מכאן שההכשרה, ההתמקצעות, התמיכה והקידום של העובדים עם אוכלוסיות אלו הם בראש מעייניה של עמותת אפשר, וחבריה ושותפיה רואים בכך שליחות חינוכית-חברתית.
 
עבודה חינוכית-סוציאלית עוסקת בטיפול באוכלוסיות ילדים ונוער בעלות קשיי הסתגלות והדרה, הן בפנימיות ובמסגרות חוץ-ביתיות והן במסגרות קהילתיות פתוחות, ובשיקומם. העובדים החינוכיים-סוציאליים משלבים בעבודתם החינוכית והשיקומית שיטות ויסודות מתחומי החינוך, הטיפול, החברה והעבודה הסוציאלית.
 
לשם כך פועלת העמותה בדרכים יצירתיות ומגוונות הן לפיתוח הידע, ההתמקצעות והמעמד המקצועי של העובדים בתחום והן בהפעלת פרויקטים בתחום ילדים ונוער בסיכון ובהתקשרות עם ארגון הג'וינט, אשלים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים ואחרים.
 
הפרויקטים לילדים, נוער וצעירים בסיכון המופעלים על ידי עמותת אפשר: