צור קשר עם AIEJI

 

דרכי התקשרות עם בעלי תפקידים מרכזיים בארגון AIEJI:

    • יו"ר הסניף הישראלי - ד"ר עמנואל גרופר - 
      Director of Middle East Bureau – Dr. Emmanuel Grupper, Israel   emang@netvision.net.il 

  • President AIEJI – Benny Andersen, Denmark ba@sl.dk
  • Treasurer –  Jean-Marc Roethlisberger, Switzerland, Chemin d'Entre-Bois 1, CH – 1018 Lausanne, Switzerland jmr@bluewin.ch
  • Secretary General – Lars Steinov, Denmark   lars@steinov.dk