"רוצים את הילד": מעורבות הורים שילדיהם משולבים בתנועת נוער, שביעות רצונם ועמדותיהם בנושא השילוב - חגית קליבנסקי

תנועת "הצופים" מפעילה משנת תשס"ד (2003) תכנית "שילוב צופי צמי"ד (צרכים מיוחדים). מטרותיה לאפשר לילדים בעלי צרכים מיוחדים לממש את זכותם כבני אדם לפעילות פנאי משלבת ולחינוך צופי, ובמקביל, ביצירת מפגש בין האוכלוסיות השונות, היא מבקשת לחנך את חניכי התנועה כולם לקבלת האחר כשווה בחברה.

מאמר זה מבוסס על מחקר הערכה של התכנית, והוא מתמקד בבחינת נקודת מבטם של הורי חניכי צמי"ד. מעורבותם של ההורים נמצאה גורם מפתח ביישום התכנית, עמדותיהם מעידות על תמיכה בשילוב, ושביעות רצונם הכללית מהתכנית ותרומתה היא גבוהה. המחקר מצביע על חשיבות תכניות פנאי לילדים ובני נוער בעלי צרכים מיוחדים ומדגיש את תפקידם של ההורים בהשתתפות ילדיהם בפעילויות פנאי.
 
מילות מפתח: פנאי, צרכים מיוחדים, שילוב, הורים, מעורבות, שביעות רצון, עמדות