שולחן חמישי – מיקומה של טכנולוגיה חדשה לקידום נוער: פרוייקט "מפנה" - מרץ 1988 (27 עמ')

תאריך: 
01/03/1988
תקציר: 
 
מיקומה של טכנולוגיה חדשה לקידום נוער: פרוייקט "מפנה"  
מיקומה של טכנולוגיה חדשה לקידום נוער: פרוייקט "מפנה" - ד"ר אבי גוטליב, רמי סולימני, משה שריר, אורלי תומרקין