שולחן מס' 11 – הפרטה בשירותי רווחה: בעיות ופתרונות. פברואר 1990 (32 עמ')

תאריך: 
01/02/1990
תקציר: 
 
הפרטה בשירותי רווחה: בעיות ופתרונות
  • שתי פנים להפרטה – שלמה הלוי
  • תהליכי הפרטה בארגוני רווחה – ד"ר הלל שמיד
  • ההפרטה בשירותי הרווחה – חוק ביטוח הסיעוד – ברכה בן-צבי
  • דברי יישום וסיכום – ד"ר מאיר חובב