שולחן מס' 13 – תכנית הניסוי של מערכת פטו במהדורה ישראלית מרץ 1992 (28 עמ')

תאריך: 
01/03/1992
תקציר: 
 
 תכנית הניסוי של מערכת פטו במהדורה ישראלית
  • עקרונות תכנית הניסוי – אביבה כהן.
  • יישום הגישה האינטגרטיבית בתכנית פטו במהדורה הישראלית – אודי ליאון.
  • קווים מנחים למעקב חינוכי-פסיכולוגי – פרופ' פנינה קליין וד"ר אפרים דרום.
  • עקרונות המעקב הרפואי והפרה-רפואי – פרופ' אשר אור-נוי