שולחן מס' 16 – החיים בפנימייה על פי קורצ'אק ינואר 1994 (28 עמ')

תאריך: 
01/01/1994
תקציר: 

החיים בפנימייה על פי קורצ'אק  

  • על האיש ועקרונותיו החינוכיים – יהודה כהנא
  • שימור הילדות – צבי לוי
  • על זכותם של ילדים להיות שותפים לתהליך החינוך בכפר הירוק – מרים תירוש
  • קורצ'אק כדמות מופת למחנך הומניסטי – ד"ר עמנואל גרופר
  • דברי יישום – שמואל רון