שולחן מס' 21 - מעצר קטינים מציאות מול אלטרנטיבות עתידיות. פברואר 1997 (36 עמ')

תאריך: 
13/09/2010
תקציר: 

מעצר קטינים מציאות מול אלטרנטיבות עתידיות

  • מבוא - ד"ר מאיר חובב.
  • מעצר קטינים בעיני משטרת ישראל - סנ"צ זיוה אגמי-כהן
  • המעצר והשלכותיו על הקטין - גב' נאוה קידר
  • תנאי המעצר ונזקיהם - ד"ר יצחק קדמן
  • זכויות קטין במעצר - עו"ד טלי גל
  • האם קיים שוני בין מעצר קטינים ערביים ליהודים? - עו"ד גאוד בולוס
  • דילמות של בית המשפט במעצר קטינים - השופט אלי שרון
  • מעצר קטינים במבט עתידי - מר מנחם וגשל
  • דיון
  • דברי סיכום - ד"ר מאירחובב