שולחן ראשון – קרל פרנקנשטיין: עיון במשנתו החינוכית סוציאלית וביישומה - מרץ 1989 (22 עמ')

תאריך: 
01/03/1989
תקציר: 

קרל פרנקנשטיין: עיון במשנתו החינוכית סוציאלית וביישומה

 

  • עבודה סוציאלית עם תלמידים טעוני טיפוח בבית הספר העל-יסודי לפי גישתו של פרופ' פרנקנשטיין – הדסה הברפלד
  • עמימות המורה ועקרונות ההוראה המשקמת – אילה קמון
  • הדואליות במשנתו של קרל פרנקנשטיין:דיון השוואתי עם עקרונות פסיכואנליטיים