שולחן שלישי – לחץ ושחיקה בקרב עובדי המגזר החינוכי-סוציאלי, יוני 1987 (20 עמ')

תאריך: 
01/06/1987
תקציר: 

לחץ ושחיקה בקרב עובדי המגזר החינוכי-סוציאלי

  • לחץ ושחיקה בקרב עובדי המגזר החינוכי- סוציאלי – ד"ר יצחק פרידמן, ד"ר דוד ברגל.
  • מגמות והתמודדות – פרופ' ראובן שינדלר.
  • סיכום, המלצות, החלטות – יצחק ולבר.