שיח אמהות: מאפיינים יחידניים ומערכתיים (משפחתיים וחינוכיים) בפורום של אמהות למתבגרים עם ליקויי למידה והפרעות התנהגות - שרית שדה

מטרות המחקר הנוכחי היו לבחון את המשתנים היחידניים (מאמץ, תקווה וקוהרנטיות) והמערכתיים (משפחתיים וחינוכיים), של מתבגרים עם ליקויי למידה והפרעות התנהגות,[1] כפי שתוארו בשיח אמהות בפורום וירטואלי, ואת תרומתם להסברשני סוגי הסתגלות של המתבגרים – ההסתגלות החברתית (באמצעות ממד תחושת בדידות) וההסתגלות הלימודית (באמצעות ממד ציונים). השערות המחקר היו: (א) האמהות תדווחנה על רמות תקווה, מאמץ וקוהרנטיות נמוכות, קשיים בלימודים, בדידות גבוהה, וכן על תפקוד משפחתי ועל יחס של המורים כלפי ילדיהן; (ב) דיווחי האמהות יבטאו קשרים בין המאפיינים היחידניים והמערכתיים. השיטה: ניתוח 109 מכתבי אמהות למתבגרים עם ליקויי למידה והפרעות התנהגות שפורסמו בפורום באינטרנט במהלך שנתיים. תוצאות המחקר: בהתאם להשערות המחקר, במכתבי האמהות נמצאו ביטויים למשתני המחקר היחידניים והמערכתיים. הביטויים השכיחים ביותר עסקו במשתנים תקווה, השקעת מאמץ, תמיכת המורה בתלמיד ותחושת בדידות. כמו כן נמצאו ביטויים לקשרים בין משתני המחקר, לדוגמה: בין תקווה והשקעת מאמץ, בין תחושת קוהרנטיות ותחושת בדידות ובין תמיכה מצד המורה ותחושת בדידות. במכתבי האמהות הופיעו ביטויים רבים שעסקו בתחושות עקה שלהן.

מילות מפתח: לקויות למידה, הפרעות התנהגות, מאמץ, תקווה, קוהרנטיות, בדידות, תפקוד משפחתי, הסתגלות לימודית 


[1] המאמר מתייחס למתבגרים עם ליקויי למידה, למתבגרים עם הפרעות התנהגות ולכאלה עם ליקויי למידה והפרעות התנהגות גם יחד.