שימוש בסמים בישראל – מסקנות נוספות מהסקרים – גיורא רהב

סקרים ארציים של השימוש בסמים על ידי בני נוער (תלמידים) נערכו בארץ מאז 1989. מאמר זה מנסה לבדוק היבטים מסוימים של התמונה המצטברת מסקרים אלה. המאמר עוסק בשני נושאים עיקריים. הנושא הראשון הוא שיעורי השימוש בקבוצות החומרים העיקריות. הבדיקה מראה שלפחות בעשר השנים האחרונות שנבדקו (1995--2005) הייתה מידה רבה של יציבות בשיעורי השימוש. עלייה משמעותית ועקיבה למדי נמצאה רק בשימוש במשקאות חריפים וקנביס. הנושא השני שנבדק הוא מידת ההתמדה בשימוש בחומרים שנסקרו. נמצא שההתמדה הרבה ביותר הייתה בשימוש בסמים "קשים" ובטבק.

מילות מפתח: סמים, התמכרות, עישון, סטייה