תהליך "פתיחת הסוד" בקבוצה טיפולית לילדים שנחשפו לאלימות בין הוריהם - שרון אדיר ורני דודאי

מחקרים שעסקו בהשפעת אלימות בין בני זוג על ילדיהם מצביעים על כך שילדים אלה סובלים מלחץ פוסט-טראומטי ומבעיות חברתיות, קוגניטיביות, רגשיות והתנהגותיות. הם חיים עם סוד, פחד, בדידות ואשמה, וחווים חוסר יציבות וחוסר ביטחון במסגרת המשפחתית שלהם.

במאמר יתואר מודל של התערבות קבוצתית עם ילדים שנחשפו לאלימות בין הוריהם, תוך התייחסות לתהליך של "פתיחת הסוד" כמרכיב משמעותי של התהליך הקבוצתי. נעשה ניסיון להתאים את המודל לצורכי הילדים על ידי אינטגרציה בין הגישה הפסיכו-חינוכית לגישה הפסיכודינמית בטיפול קבוצתי בילדים. תיאור המודל הקבוצתי יתמקד בשלבי הקמתה של הקבוצה ובתהליך התפתחותה, וישולבו בו דוּגמות. הערכת ההתערבות הקבוצתית נעשתה באמצעות משוב מהילדים שהשתתפו בקבוצה ומהוריהם. ההערכה מצביעה על ההשלכות החיוביות של התהליך הקבוצתי על הילדים. המודל הקבוצתי המתואר כאן עשוי לקדם את פיתוחן והערכתן של תוכניות התערבות קבוצתיות, ככלי חשוב לטיפול באוכלוסיית הילדים שנחשפו לאלימות בין הוריהם.
 
מילות מפתח: פתיחת סוד, קבוצה טיפולית לילדים, ילדים החשופים לאלימות בין הוריהם.