תהליכי הכללה (inclusion) של בני נוער בסיכון במסגרת תוכנית ליזמוּת חברתית-עסקית בחברה למתנ"סים – מיכל קרומר-נבו, עדי ברק ומאיר טייכמן

מאמר זה בוחן את האופן שבו נעשתה הכללה של בני נוער בסיכון במסגרת תוכנית לפיתוח יזמוּת חברתית-עסקית במתנ"סים. ייחודה של התוכנית הוא במאמץ לשלב בני נוער במצבי סיכון בפעילות פנאי מובנית במסגרת אוניוורסלית שאינה מתויגת. במחקר רואיינו בני נוער שהשתתפו בתוכנית, הצוות המדריך של התוכנית, מנהלות המתנ"סים שבהם פעלה התוכנית וכן אנשי מפתח מהנהלת החברה למתנ"סים. הממצאים מציגים את תהליך איתורם וגיוסם של בני הנוער, את כניסתם אל המתנ"ס, משברים שפרצו בעקבות קליטתם, את יחסיהם עם המדריכים ואת המפגש עם בני נוער אחרים. מן הממצאים עולים האתגרים והקשיים בהפעלת תוכנית מכלילה, חשיבותם של המדריכים בהפעלת התוכנית, הקשר של בני הנוער עם צוות המתנ"ס, והגורמים שהובילו להצלחת ההכללה. בדיון מוצגות מסקנות תפעוליות לגבי הגורמים שמסייעים בהכללה.

מילות מפתח: יזמוּת חברתית-עסקית, בני נוער בסיכון, הכללה, החברה למתנ"סים, מרכז קהילתי, פעילות פנאי.