תוכן עניינים - גיליון 10-11 (מרץ 1998)

 • אהרן לנגרמן ז"ל – קורות חיים
 • לזכר אהרן – ברוך עובדיה

עיונים

 • היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים של בידור ובילוי – פרופ' מנחם אמיר
 • חינוך מבוגרים ודמוקרטיה בתוך החברה האזרחית הגלובאלית של ימינו – פרופ' באד הול

עובדים ועבודה חינוכית-סוציאלית

 • עובדים חינוכיים-סוציאליים (סוציאל-פדגוגיים) באירופה, באפריקה ובארה"ב – ד"ר איתן ישראלי
 • תואר אקדמי (ראשון) בעבודה חברתית-חינוכית טיפולית באוניברסיטת גירונה, קטלוניה (ספרד) – ד"ר מריה פליסרה וד"ר פרה סולר
 • הקונגרס ה-14 של הארגון העולמי של העובדים החינוכיים-סוציאליים בעיר Brescia באיטליה – ד"ר עמנואל גרופר
 • רשמים מהקונגרס באיטליה – ד"ר שלמה רומי, ד"ר איתן ישראלי

הדרכה וטיפול

 • המטפל בעברייני מין מתבגרים: סוגיות, קשיים ודילמות – ד"ר טליה אתגר
 • טיפול במשפחות רב-בעייתיות (מר"ב): מודל התערבות – ד"ר אמיתי המנחם
 • הזדהות השלכתית: מהיבט תוך-אישי לאתגר אינטר-סובייקטיבי מערכתי – יריב בן פורת
 • השפעת אומנות הלחימה המסורתית "ג'ו-ג'ו" על שיפור הריכוז, המשמעת ומניעת אלימות – ד"ר שלמה רומי

מן השדה

 • משלחת קידום נוער וצעירים בביקור אצל נוער בגרמניה – מומי אלמוג
 • תוכנית להכרת גבולות החוק – יהושע חדד ודבורה דהן
 • "פרוייקט חוויה" – ברוך טננבאום
 • סדנת תיאטרון ככלי טיפול – ראובן קפח, דפנה ממן, גולן עוזרי
 • הטיול: לחוויה ולפיתוח מנהיגות – לילך בן אהרון, פני חמו, גילה מילר
 • עבודה קבוצתית עם נוער עולה – אלה וישניאקוב וגילה מילר
 • השתלבות בעבודה: תוכנית +18 – איריס יוזף
 • הכשרה מקצועית לבני נוער הנושרים ממסגרות פורמליות בעיריית ראשל"צ וב"בזק" מרכז – דרורה אייל
 • קבוצה למודעות עצמית של צעירות +18 – רויטל טל 

כנסים

טיפול בנפגעי סמים ואלכוהול באנגליה: דו"ח סיור יולי 1997 – שרה אשכנזי 

 

סקירת ספרים

 • "במקל המתקפל: אנתרופולגיה של נכות" מאת שלמה דשן
 • "התעללות מינית בילדים: תיאוריה ודרכי טיפול" מאת פרנסין טילמן