תוכן עניינים גיליון 12-13 (מרץ 1999)

עיונים
 • הדגם הרצוי למחנך פנימייה מקצועני בישראל – ד"ר עמנואל גרופר
 • תפיסת בני נוער את הווידיאו קליפים כגורם המשפיע על התנהגות אלימה של בני נוער – רויטל סלע-שיוביץ
הדרכה וטיפול
 • גילוי עריות: טיפול באמצעות מכתבים שלא על מנת לשולחם – יעל גבאי
משדה המחקר
 • כיצד אימהות מסייעות לילדיהם להתמודד עם משימות כתיבה ותרומת הסיוע לאוריינות הילד: ניתוח בקרב ילדי גן בעיר פיתוח – ד"ר דורית ארם
 • התרבות הארגונית של הקהילה הטיפולית – ד"ר אבי גולדפרב
מן השדה
 • שליחי קטנוע לנוער בחיפה – מומי אלמוג
 • "קארטינג" – סדנה למניעת שימוש בסמים ובאלכוהול – איתי בורגסקי, איילת שלו
 • יזמות תעשייתית כאמצעי לקידום נוער – זאב קיין
 • קשר ואובדן באמצעות בעלי חיים – דבורה דהן
 • מעסיק ידיד – ענת דדון
 • העצמה העצמה של צעירי +18 באגף הרווחה בעיריית חיפה באמצעות סיוע ועידוד לימודי – אבי חכים
 • מחשבות בעקבות תכנית העצמה – פרופ' אורי ינאי
סקירת ספרים
 • הפיקוח בשירותי הרווחה בישראל מאת ד"ר מאיר חובב