תחושת לחץ, תמיכת עמיתים ושחיקה בקרב צוותים בפנימיות לילדים ונוער בסיכון – אורלי דביר ושרה בן דוד

 המאמר מתמקד בפנימיות לילדים ולנוער בסיכון כסביבת עבודת רווית תחושות לחץ. סביבה זו עלולה לגרום לחברי צוות העובדים לתחושת שחיקה, תופעה המסכנת את שלומם ואת רווחתם. העבודה בפנימיות כרוכה במפגש בין-מקצועי יום יומי, ועל רקע זה נבחנו הקשרים בין תחושת לחץ ותמיכת עמיתים לבין שחיקת העובד. מאמר זה הוא חלק ממחקר רחב יותר. המחקר נערך בקרב 366 אנשי צוות העובדים בפנימיות לילדים ולנוער בסיכון, באמצעות שאלונים לבדיקת תחושת לחץ, תמיכת עמיתים ושחיקה. מממצאי המחקר עלה כי תחושת לחץ בסביבת העבודה קשורה באופן חיובי עם שחיקה בקרב העובדים. שביעות הרצון מתמיכת העמיתים היא בעלת הקשר המשמעותי לרמה נמוכה יותר של השחיקה, ולא מידת הנגישות של התמיכה. נראה כי עידוד של תמיכת עמיתים במרחבי עבודה רוויי תחושות לחץ בפנימיות לילדים ונוער, יוכלו לתרום לרווחתם של העובדים. 

 מילות מפתח: ילדים ונוער בסיכון, פנימיות, לחץ, שחיקה, תמיכת עמיתים