תפקוד התנהגותי ורגשי של ילדים ובני נוער בפנימיות רווחה: תרומתם של מאפיינים אישיים, קרבנוּת לאלימות והערכת האקלים החברתי בפנימייה – שולמית פינצ'ובר ושלהבת עטר-שוורץ

 המחקר בחן את תפקודם ההתנהגותי והרגשי של 1,314 מתבגרים (גילאי 11--19) ששהו ב-32 פנימיות שיקומיות וטיפוליות באחריותו של משרד הרווחה. זאת באמצעות משתנים אישיים של החניך ומשפחתו (גיל, מגדר, השתייכות תרבותית ותדירות הקשר עם ההורים הביולוגיים) ומשתנים הקשורים בחוויית השהות בפנימייה (קרבנוּת לאלימות מצד חניכים אחרים בפנימייה והאקלים החברתי בפנימייה).איסוף הנתונים התבצע באמצעות שאלונים מובנים, אנונימיים, למילוי עצמי. מן הממצאים עלה כי בנות, חניכים צעירים יותר וחניכים בפנימיות במגזר היהודי דיווחו על קשיים רבים יותר מבנים, חניכים בוגרים וחניכים בפנימיות במגזר הערבי. נוסף על כך, תפקודם של חניכים שדיווחו על קרבנוּת רבה יותר לאלימות מצד חניכים אחרים, נמצא בעייתי יותר. כמו כן, נמצא שככל שהחניך העריך את צוות הפנימייה כתומך יותר ונוקשה פחות, הביע שביעות רצון גבוהה יותר מהחיים בפנימייה והעריך את החניכים האחרים כחברותיים יותר ובעלי בעיות התנהגות מעטות יותר, תפקודו ההתנהגותי והרגשי היה טוב יותר. המחקר מאפשר איתור קבוצות של חניכי פנימיות הנמצאים בסיכון לתפקוד בעייתי, והוא מדגיש את החשיבות של הפניית משאבים ממוקדים להתמודדות עם אלימות בין חניכים ולשיפור האקלים החברתי בפנימיות.  

מילות מפתח: השמה חוץ-ביתית, פנימיות רווחה, ילדים בסיכון, תפקוד התנהגותי ורגשי, אקלים חברתי, אלימות