תרומת המשפחה להתנסות ילדיה בחומרים פסיכו-אקטיביים, בהימורים ובהתנהגויות סיכון אחרות – מאיר טייכמן

המשפחה הגרעינית היא הזירה המרכזית שבה גדל הילד, ובה אישיותו מתעצבת, הוא רוכש דפוסי התנהגות, לומד ערכים ומפנים עמדות כלפי תחומי החיים השונים. בעבר ה"אשמה" על התנסות במשקאות אלכוהוליים ובסמים ועל מעורבות בהימורים למיניהם יוחסה בעיקר לקבוצת השווים, כלומר לחברות ולחברים. בעשורים האחרונים של המאה העשרים ובעשור הראשון של המאה העשרים ואחת, המחקר בעולם בתרבויות השונות במאוד זו מזו, מצביע על השפעה מורכבת של גורמים ביולוגיים וגנטיים, גורמים נפשיים וגורמים חברתיים, ובין אלו בולטת החשיבות הרבה של ההורים ושל המשפחה כמוסד חברתי. מאמר זה סוקר בקצרה את ה"העברה הבין-דורית" (intergenerational transmission), כלומר את תרומת המשפחה להתפתחותן של התנהגויות, כגון התנסות בחומרים פסיכו-אקטיביים ובהימורים, לעיצוב העמדות, הכוונות ההתנהגותיות וההתנהגות עצמה.

מילות מפתח: ילדים ונוער, משפחה, חומרים פסיכו-אקטיביים, הימורים